Eindrapportage

Preventie schooluitval leerlingen
Resultaten PMA Leerlingcoaching

 

SWV VO Gorinchem & SWV-ND
September 2018

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen de genoemde samenwerkingsverbanden is leerlingcoaching ingezet die gebruik maakt van de PMA coach techniek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Zowel de leerlingen als de ouders geven aan dat het probleemgedrag met 35% afneemt;

 

 

 

Eindrapportage

Pilot thuiszitters
Resultaten PMA Leerlingcoaching

 

Samenwerkingsverband VOVPR
Mei 2018

 

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen het samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg waren in februari 2017, 40 thuiszitters bekend. Om dit aantal terug te dringen is er met 20 van deze leerlingen een pilot gestart met leerlingcoaching volgens de PMA vraagmethodiek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het aantal thuiszitters;
 • 90% van de thuiszitters die het PMA-traject hebben gevolgd, hebben na afloop hun schoolgang succesvol opgebouwd;

 

 

 

Eindrapportage

Traject schooljaar 2016/2017
Resultaten PMA Leerlingcoaching

 

Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden
September 2017

 

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen het SWV Noordelijke Drechtsteden is met deze leerlingen een traject gestart met leerlingcoaching volgens de PMA vraagmethodiek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het aantal thuiszitters;
 • Aan de leerling is gevraagd of de vooraf geformuleerde doelen bereikt zijn en hoe dit in de dagelijkse situatie door de leerling gemerkt en ervaren wordt. 27 van de 28 doelen (96%) zijn geheel of grotendeels bereikt;

 

 

 

Eindrapportage

Traject schooljaar 2016/2017
Resultaten PMA Leerlingcoaching

 

Samenwerkingsverband PasVOrm (Gorinchem)
September 2017

 

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen het SWV PasVOrm is met deze leerlingen een traject gestart met leerlingcoaching volgens de PMA vraagmethodiek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het aantal thuiszitters;
 • Aan de leerling is gevraagd of de vooraf geformuleerde doelen bereikt zijn en hoe dit in de dagelijkse situatie door de leerling gemerkt en ervaren wordt. 26 van de 27 doelen (96%) zijn geheel of grotendeels bereikt;