Eindrapportage

Coach2School Traject
Verslag van de resultaten schooljaar 2019

 

SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek
februari 2020

 

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen het samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is er in 2019 bij een aantal langdurige thuiszitters leerlingcoaching volgens de PMA vraagmethodiek gestart;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het aantal thuiszitters;
 • De problematiek op een groot deel van de probleemschalen is afgenomen tussen de voormeting en de nameting.  Op de CBCL (ouders) is er op elke probleemschaal een afname te zien, met uitschieters op delinquent gedrag (-78%) en lichamelijke klachten (-48%).
 • Ook op aanwezigheid in de klas is een opwaartse trend te zien.

 

 

 

Eindrapportage

PMA Coaching voor leerlingen
Resultaten schooljaar 2018/2019

 

SWV PasVorm Gorinchem
juli 2019

 

In het kort:

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen de genoemde samenwerkingsverbanden is leerlingcoaching ingezet die gebruik maakt van de PMA coach techniek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • bij alle leerlingen zijn verbeteringen te constateren. Van de 47 geformuleerde doelen zijn er 43  zijn geheel of grotendeels bereikt. Dat is 91%.

 

 

 

Eindrapportage

Preventie schooluitval leerlingen
Resultaten PMA Leerling coaching

 

SWV VO Gorinchem & SWV-ND
September 2018

 

In het kort;

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen de genoemde samenwerkingsverbanden is leerling coaching ingezet die gebruik maakt van de PMA coach techniek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Zowel de leerlingen als de ouders geven aan dat het probleemgedrag met 35% afneemt;

 

 

 

Eindrapportage

Pilot thuiszitters
Resultaten PMA Leerling coaching

 

Samenwerkingsverband VOVPR
Mei 2018

 

In het kort;

 • Binnen het onderwijs hebben veel leerlingen last van problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten;
 • Binnen het samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg waren in februari 2017, 40 thuiszitters bekend. Om dit aantal terug te dringen is er met 20 van deze leerlingen een pilot gestart met leerling coaching volgens de PMA vraagmethodiek;
 • Het doel was om leer belemmerende problemen weg te nemen en/of te verminderen en daardoor ook het aantal thuiszitters;
 • 90% van de thuiszitters die het PMA-traject hebben gevolgd, hebben na afloop hun schoolgang succesvol opgebouwd;