Evaluatie

PMA Training
Gesprekken met Leerlingen

 

Da Vinci College
Mei 2018

 

 

De evaluatie geeft inzicht in:

 • Hoe de deelnemers deze PMA training hebben ervaren;
 • Wat de deelnemers het meeste is bij gebleven van deze training;
 • Welke inzichten de deelnemers hebben gekregen en wat het meest waardevol aan deze training was;
 • Wat het oplevert voor de deelnemers wanneer zij de PMA techniek toepassen in een gesprek;

 

 

 

Evaluatie

PMA Training
Gesprekken met Leerlingen

 

SWV VO Hoeksche Waard
Juni 2018

 

 

 

De evaluatie geeft inzicht in:

 • Hoe de deelnemers deze PMA training hebben ervaren;
 • Wat de deelnemers het meeste is bij gebleven van deze training;
 • Welke inzichten de deelnemers hebben gekregen en wat het meest waardevol aan deze training was;
 • Wat het oplevert voor de deelnemers wanneer zij de PMA techniek toepassen in een gesprek;

 

 

Evaluatie

PMA Traject in voorkoming van agressie en geweld tegen personeel in het voorgezet onderwijs
Evaluatie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Programma Veilige Publieke Taak
Juli 2015

 

De evaluatie geeft inzicht in:

 • Hoe de deelnemers deze PMA masterclass hebben ervaren;
 • Wat de deelnemers het meeste is bij gebleven van deze training;
 • Welke inzichten de deelnemers hebben gekregen en wat het meest waardevol aan deze training was;