FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u alle veelgestelde vragen vinden. Deze zijn ook verspreid over de website en opgedeeld in kleine secties. Om een compleet overzicht te creëren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren bieden we het ook op deze manier aan.

Hoe is PMA ontstaan?

PMA is ontwikkeld door Joop Korthuis, onderzoeker en expert in holistische geneeskunde. Binnen het Amerikaanse PMA Institute verricht hij al ruim dertig jaar baanbrekend werk bij het aanpakken van de oorzaak van belemmerende overtuigingen, saboterende emoties en niet effectieve gedragspatronen. PMA vertegenwoordigt een geheel nieuw model van hoe het onderbewuste brein werkt: het Unified Brain Model.

Voor wie is de PMA-methode geschikt?

PMA is geschikt bij problemen waarin de persoon zelf het eigen gedrag of het eigen gevoel niet kan bijsturen. Vaak weet degene ook niet waarom hij doet, wat hij doet of voelt wat hij voelt.

Met wat voor vragen komen mensen bij de PMA-techniek?

EduMind heeft twee doelgroepen: leerlingen en onderwijspersoneel.
Leerlingen worden, via school of privé, gecoacht door EduMind om leerbelemmerende factoren op te lossen, zodat zij goed kunnen functioneren in de klas en op school. Onder deze doelgroep vallen gewone leerlingen (vanaf 6 jaar en uit elke onderwijs) tot aan voortijdig schoolverlaters en thuiszitters.
Onder onderwijspersoneel vallen (midden)managers, coördinatoren, docenten, mentoren, conciërges en begeleiders Passend Onderwijs. De focus ligt vaak op problemen die belemmerend werken voor hun functioneren op school. Dit kunnen tekenen van burn-out zijn, gevoelens van depressiviteit, van enorme vermoeidheid, of angsten en onzekerheden. Vaak is dit ook thuis of in persoonlijke relaties te merken.
Daarnaast biedt EduMind handvatten in hun trainingen aan onderwijspersoneel om hun werk met leerlingen nog beter uit te kunnen voeren.

Hoe verloopt de intake van een traject?

In de intake komen algemene vragen aan de orde over de werkwijze van EduMind en worden de doelen van de coaching besproken. In principe duurt de intake kort (minder dan een half uur) en gaan we zo snel mogelijk over tot de coaching.

Hoe verloopt het gesprek?

De gesprekken verlopen altijd één-op-één. De inhoud van datgene wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. In het gesprek stelt de coach vragen en is de cliënt gewoon bij bewustzijn om deze te beantwoorden. Na elk gesprek besluit de cliënt of er een vervolgafspraak komt en op welke termijn.

Hoelang duurt een gesprek en waar vindt dit plaats?

De gesprekken duren doorgaans twee uur. De locatie is in overleg. Skypesessies zijn ook mogelijk, voordeel daarvan is dat reizen niet nodig is.

Hoeveel gesprekken worden er gevoerd?

De hoeveelheid gesprekken hangt af van de afspraak die vooraf gemaakt is tussen coach en cliënt en van de snelheid waarmee de vooraf gestelde doelen bereikt worden. De meeste mensen bereiken hun doelen in vijf tot zes afspraken. Na elk gesprek besluit de cliënt of een vervolg afspraak nodig is.

Welke nazorg word er gegeven?

Als de gesprekken zijn afgerond, kunnen cliënten altijd bellen of mailen bij vragen of wanneer ze iets willen bespreken.

Richt EduMind zich alleen op het onderwijs?

Nee, EduMind richt zich primair op het onderwijs, maar leidt ook professionals op in het voeren van PMA-gesprekken buiten het onderwijs. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Tevens werkt EduMind samen met het PMA Instituut (https://www.pmainstitute.com/nl/ > link om te koppelen aan PMA Instituut). EduMind richt zich op het onderwijs, PMA Instituut richt zich op alle andere werkvelden.

Wat kost PMA-Coaching?

Wij bieden behandelingen en trajecten op maat. Neem vrijblijvend contact op om een persoonlijke prijsopgaaf te ontvangen.

Hoe krijg ik meer informatie?

Je kan het gros van de informatie vinden op onze website. Heb je een specifieke vraag of staat je antwoord niet op onze website? Bel dan met EduMind en vraag naar Inge Hummel. Je mag ook al je vragen mailen naar i.hummel@edumind.nl.

Waar vind ik de algemene voorwaarden en de klachtenprocedure?

Heb je een klacht of ben je opzoek naar de algemene voorwaarden van EduMind B.V.? Deze kun je vinden door hier te klikken.