Karin Tuijtel

PMA Coach

Wie is Karin?

Karin Tuijtel rondde in 2009 de studie Orthopedagogiek af en maakte de overstap naar het onderwijs. Daarvoor was zij werkzaam als groepsleidster, interactiebegeleidster en locatiemanager in de jeugdhulpverlening en de kinderopvang. Zij is momenteel o.a. werkzaam als orthopedagoog in een onderwijsopvangvoorziening en ondersteunt hier leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. In 2012 heeft zij de opleiding tot PMA-coach gevolgd. Sindsdien coacht zij leerlingen binnen het primair- en voortgezet onderwijs volgens de PMA-vraagtechniek.

 De PMA-methodiek heeft mij meer inzicht in mijn onderbewuste processen gegeven. Ik begrijp beter wat mijn drijfveer is achter mijn emoties en welke invloed dat heeft op mijn gedrag. Het heeft mijn innerlijke groei bevorderd. Dit maakt dat ik nog meer nieuwsgierig ben geworden naar de reacties en gedrag van anderen. Het is fijn om te zien dat jongeren die vastlopen in hun leven en binnen het onderwijs middels de PMA-vraagtechniek meer inzicht in hun emoties en de regie over hun leven krijgen.