Coaching voor leerlingen

Over de coaching

Tijdens de coaching wordt de PMA vraagtechniek toegepast. Met deze vraagtechniek kom je er achter hoe bepaalde gebeurtenissen in je brein zijn opgeslagen en hoe deze ook nu nog je leven kunnen beïnvloeden. De bewustwording en het herbeleven van deze gebeurtenissen zorgen voor een blijvende gedragsverandering.

De meeste andere therapieën en methodes zijn voornamelijk gefocust op het bestrijden van symptomen, terwijl PMA je helpt om problemen bij de bron aan te pakken. Door naar de bron toe te gaan, kun je de oorzaak van veel onverklaarbare klachten en problemen voorgoed oplossen.

De resultaten

Gedragsverandering in de klas en in het dagelijks leven, dat is het doel van deze coaching. Zodat de kans op voortijdig schoolverlaten kleiner wordt en de effectieve onderwijstijd voor de leerling, de docent én de rest van de klas toeneemt.

Deze coaching is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar, van alle intelligentieniveaus en met alle mogelijke gedragsstoornissen en problemen. In 5 of 6 gesprekken is er al een zichtbare gedragsverandering.

Meer weten over de resultaten? Bekijk hier alle eindrapportages van de leerlingcoaching.

Voor wie is de coaching?

Leerlingen worden aangemeld omdat ze uiteenlopende gedragsproblemen hebben zoals woedeaanvallen, hyperactief gedrag of psychische problemen als depressiviteit, faalangst, schoolangst en posttraumatische stress en/of een instabiele thuissituatie. Problemen die vaak kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

 

 

In alle coachtrajecten die EduMind tot nu toe heeft uitgevoerd, hebben minimaal 89% van de leerlingen hun doel grotendeels, danwel volledig behaald.


 

Ervaringen

Recent hebben wij een pilot gedaan bij 20 thuiszittende leerlingen. 90% van deze leerlingen heeft na afloop hun schoolgang succesvol opgebouwd. Tevens geven zowel ouders als leerlingen aan dat de gedragsproblemen met ruim 50% zijn afgenomen. Download hier de resultaten.

Meer weten?  Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. 

Ben je benieuwd wat PMA voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

    `