Progressive Mental Alignment

De kracht van PMA is het herkennen van de triggers en het aanpakken van de oorzaak

Onze manier van werken

PMA vertegenwoordigt een geheel nieuw model van hoe het onderbewuste brein werkt: het Unified Brain Model

De methode waarmee EduMind werkt, Progressive Mental Alignment (PMA), is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten van de werking van het brein: het Unified Brain Model.

Hierop gebaseerd is een vraagmethodiek ontwikkeld die wij gebruiken tijdens de coaching. Aan de hand van de vragen leer je begrijpen waar je gedrag vandaan komt en deze bewustwording leidt tot een directe en positieve verandering in het gedrag en het gevoel. De gedragsveranderingen die ontstaan zijn blijvend.

EduMind werkt sinds 2010 voor diverse samenwerkingsverbanden en scholen (mbo/vo/entreeopleiding/etc.).
EduMind biedt vooral handvatten om structureel met hun leerlingen aan de slag te gaan.

Dit doet wij in de vorm van:

Het voeren van PMA-gesprekken

Training

De training is bedoeld voor onderwijsondersteunend personeel. Je leert hoe het brein werkt en hoe je effectief het gesprek met de leerling aangaat voor een positieve gedragsverandering.

Coaching van leerling en docent

Coaching

Gedragsverandering in de klas en in het dagelijkse leven, dat is het doel van deze coaching. Deze coaching is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en voor onderwijspersoneel.

De invloed van ons onderbewuste

Workshop

Deze workshop geeft een eerste inzicht in hoe het brein werkt en hoe men, aan de hand van de PMA-techniek, op een andere manier met leerlingen aan de slag kan gaan.

Veelgestelde vragen

Hoe is PMA ontstaan?

PMA is ontwikkeld door Joop Korthuis, onderzoeker en expert in holistische geneeskunde. Binnen het Amerikaanse PMA Institute verricht hij al ruim dertig jaar baanbrekend werk bij het aanpakken van de oorzaak van belemmerende overtuigingen, saboterende emoties en niet effectieve gedragspatronen. PMA vertegenwoordigt een geheel nieuw model van hoe het onderbewuste brein werkt: het Unified Brain Model [www.pmaworldwide.com].

Voor wie is de PMA-methode geschikt?

PMA is geschikt bij problemen waarin de persoon zelf het eigen gedrag of het eigen gevoel niet kan bijsturen. Vaak weet degene ook niet waarom hij doet, wat hij doet of voelt wat hij voelt.

Met wat voor vragen komen mensen bij de PMA-techniek?

EduMind heeft twee doelgroepen: leerlingen en onderwijspersoneel.
Leerlingen worden, via school of privé, gecoacht door EduMind om leerbelemmerende factoren op te lossen, zodat zij goed kunnen functioneren in de klas en op school. Onder deze doelgroep vallen gewone leerlingen (vanaf 6 jaar en uit elke onderwijs) tot aan voortijdig schoolverlaters en thuiszitters.
Onder onderwijspersoneel vallen (midden)managers, coördinatoren, docenten, mentoren, conciërges en begeleiders Passend Onderwijs. De focus ligt vaak op problemen die belemmerend werken voor hun functioneren op school. Dit kunnen tekenen van burn-out zijn, gevoelens van depressiviteit, van enorme vermoeidheid, of angsten en onzekerheden. Vaak is dit ook thuis of in persoonlijke relaties te merken.
Daarnaast biedt EduMind handvatten in hun trainingen aan onderwijspersoneel om hun werk met leerlingen nog beter uit te kunnen voeren.

Hoe verloopt de intake van een traject?

In de intake komen algemene vragen aan de orde over de werkwijze en de doelen. In principe duurt de intake kort (minder dan een half uur) en gaan we zo snel mogelijk over tot de coaching.

Hoe verloopt het gesprek?

De gesprekken verlopen altijd één-op-één. De inhoud van datgene wat besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. In het gesprek stelt de coach vragen en is de cliënt gewoon bij bewustzijn om deze te beantwoorden. Na elk gesprek besluit de cliënt of er een vervolgafspraak komt en op welke termijn.

Hoe lang duurt een gesprek en waar vindt dit plaats?

De gesprekken duren doorgaans twee uur. De locatie is in overleg. Skypesessies zijn ook mogelijk, voordeel daarvan is dat reizen niet nodig is.

Hoeveel gesprekken worden er gevoerd?

De hoeveelheid gesprekken hangt af van de afspraak die vooraf gemaakt is tussen coach en cliënt en van de snelheid waarmee de vooraf gestelde doelen bereikt worden. De meeste mensen bereiken hun doelen in vijf tot zes afspraken. Na elk gesprek besluit de cliënt of een vervolgafspraak nodig is.

Welke nazorg wordt gegeven?

Als de gesprekken zijn afgerond, kunnen cliënten altijd bellen of mailen bij vragen of wanneer ze iets willen bespreken.

Kun je niet vinden wat je zoekt? Kijk even in onze FAQ of neem contact op via info@edumind.flywheelsites.com.

Opzoek naar meer informatie over PMA?

Wij beantwoorden graag al jouw vragen!