Coaching

In 5 of 6 gesprekken is er al een zichtbare gedragsverandering

Ervaringen

The slider hasn't been found

Gedragsveranderingen

Gedragsverandering in de klas (en in het dagelijks leven), dat is het doel van deze coaching. Zodat de kans op voortijdig schoolverlaten kleiner wordt en de effectieve onderwijstijd voor de leerling, de docent én de rest van de klas toeneemt.

Deze coaching is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar, van alle intelligentieniveaus en met alle mogelijke gedragsstoornissen en problemen. In 5 of 6 gesprekken is er al een zichtbare gedragsverandering.

Leerlingcoaching

Leerlingen worden aangemeld omdat ze uiteenlopende gedragsproblemen hebben als woedeaanvallen, hyperactief gedrag, psychische problemen als depressiviteit, faalangst, schoolangst en posttraumatische stress en/of een instabiele thuissituatie. Problemen die vaak kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

PMA-coaching van onderwijspersoneel

PMA-coaching van onderwijspersoneel is onder andere voor mensen die veel ziek zijn, last hebben van werkdruk, beperkt worden in hun vooruitgang door niet effectief gedrag en belemmerende overtuigingen, lijden aan een grote mate van energieverlies.

Coaching
In alle coachingstrajecten die EduMind tot nu toe heeft uitgevoerd hebben minimaal 89% van de leerlingen hun doel grotendeels, danwel volledig behaald.